Jumat, 24 Februari 2012

Tanjeur na juritan di buana [alvad]

Jejer Buku : Tanjeur na juritan di buana

Pangarang : Yoseph Iskandar

Pamedal : Pusat studi sunda

Taun medal : Citakan kahiji, 1991

Citakan kadua, Juni 2010

Citakan katilu, Oktober 2010

Citakan kaopat, Oktober 2011

kandel buku : 160

Novel ieu nyaritakeun tentang Prabu Wastu kencana saorang raja sunda nu arif sareng bijaksana nu teu boga rasa dendam ka Gajah Mada nu tos ngabunuh raka na Prabu Maharaja Linggabuana nu tiwas di bubat, carita ti novel ieu di munggaran kana carita kalahiran budak na ti Putri Dewi sarkati nu dingaranan Sang Haliwungan

Sareng carita di novel ieu oge nyaritakeun tentang asup na agama islam di negri sunda,dina novel ieu penulis nulis keun carita na rinci ti kahidupan na Prabu Wastu Kencana atawa nu dikenal ku Prabu Wangisutah

Sareng aya sabagian kata nu seusah di artikeun. Novel ieu oge boga alur caritana nu hese di tebakna tatapi carita dina novel ieu loba pisan amanat nu disampaikeunna. Diakhir carita aya amanat na nyak eta amun jadi pemimpin kudu adil sareng wijaksana

0 komentar:

Posting Komentar

Entri Populer