Kamis, 23 Februari 2012

Resensi Novel Si Lamsijan Kaedanan [Cynthia Ramadhan Asriati]

Judul                     : Si Lamsijan Kaedanan
Pangarang            : Ki Umbara
Penerbit               : Kiblat Buku Utama
Taun Terbit         : 2003
Jumlah Kaca       : 66 Kaca

Carita Si Lamsijan Kaedanan
          Caritana novel Si Lamsijan Kaedanan teh disaruakeun jeung sikabayan dina dongeng-dogeng urang sunda, atawa jeung si cepot dina wayang goek purwa. Eta manehna asa pangpiterna tapi bodo katotoloyoh. Hiji waktu manehanana hayang kawin ka budak anu ngaranna Si Amoy tapi ema na teu nyatujuan Si Lamsijan anu boga niat haying kawin ka Si Amoy. Tapi Si Lamsijan terus ngomong ka indungna piraku ema teu genah bogah minantu geulis, keur geulis teh sugih deuih, sabatea ema oge bris milu senang, teras engke mah mun uing galongging panas tiris ogo deui hayang dikerok ku ema apanan engke mah bakalan boga si Amoy kuring teh ema. Lamsijan haying ngabenangkeun Si Amoy make menta sihan matik ka dukun sagalan, tapi eta asihan the benangna lain ka Si Amoy kalahkah ka Si cepleu.
          Ku sabab papatah dukun gagal, Si Lamsijan ngumbara ka mama yai, kiai anu daekeun nulungan da cek Si Lamsijan manehna ain ku lantaran ka gegeoan teuing ku kageulisan atawa kabengharan si Amoy. Tapi hayang manehna yen Si Amoy teh kudu asup muslimah. Tapi sanajan kitu anggr weh Si Cepleu anu tadina bareng disumputkeun ku Si Lamsijan diimahna. Ku kituna Si Lamsijan kalaksanakeun kawin ka Si Cepleu eta teh nu menang hayangeun ka manehn ( sarua pada goreng patutna) tapi ku kituna indungna Si amsijan hatena kabeuli lantaran Si Cepleu rajin mantuan gawe sapopoe. Saprak kawin jeung Si Cepleu ahirna Si Lamsijan jado juragan peda di kampungna padahal sarerea terangeun modalna ngan kongkorong emas genep gram ti Si Cepleu, da manehna papendak jeung Babah Tan A Sien bapana neng Amoy da bapana Neng Amoy biga hutang budi ka Si Lamsiojan lantaran geus nulungan neng Amoy dina pangancam para pamuda, tapi neng amoy dibawa ku Si Opsir ( walanda ) anu geus mere imah jeung modal ka bapana Neng Amoy.

Resensi Novel
Kaunggulan Novel :
          Launggulan dina novel ieu caritana alus, gampang ngarti ku urang, bahasana teu pati hese upami dina kaunggulan caritana nyaeta urang bisa nyaho kumaha kahirupan jaman baheula beda jeung nyaman kiwari, teras niat alus Si Lamsijan anu ngabogaan niat hayang kawin ka Si Neng Amoy niatna lain manehannyana hayang jadi kafir anu aya dipikiran indungna tapi manehannya hayang Si Amoy jadi muslimah, sanajan Si Amoy can asup muslimah tapi ahirna Si Lamsijan kawin ka Si Cepeu jeung tungtungnamah manehna jadi sudagar peda dikampungna.
Kagorengan Novel :
          Kagorengannana carita novel ieu Si Lamsijanna hayang ngamenangkeun Si Amoy the make ngadukun sagala padahal manehna kudu nyaho yen ngadukun dina agama islam mah apanan teu meunang saruwa weh jeung musrik teu percayakanu agugan ( Allah SWT ).
Ari geus ngadukun tuluy jajampeanna salah ngucapkeun atawa aya anu teu diturutan karek manehanana sadar teras manehna datang ka mama yai tuluy manehna jadi rajin shalat baca qur-an. Kuduna ulah cara jiga kitu lamun ngahayangkeun si Amoy mah kuduna ku usaha anu bener-bener lain ka dukun jadi lamun geus kanyahoan gagal asihan matihna teu benang ka Si Amoy manehannana kaduhung sagede gunung.0 komentar:

Posting Komentar

Entri Populer