Kamis, 23 Februari 2012

resensi"Lembur Singkur" (Achmad Rifai 001}

Judul : Lembur Singkur
Pangarang : Abdullah Mustappa
Katégori : Roman
Penerbit : PT Kiblat Buku Utama
Taun terbit : 2001(Citakan II)
Tempat terbit : Bandung
Ukuran : 11,5 x 18 cm
Jumah Kaca : 60 kaca
Nomor Buku : 068/KBU-G/2001
Harga : Rp 7.200,00,-
Ilustrasi Buku: Dasar jilid warna hideung, Panulisan Judul
warna beureum, wasta
pangarang wana konéng

N
ovel ieu nyaritakeun hiji kulawarga, anu tokoh kuring minangka budak lalaki anu ancik babarengan jeung dua lanceukna, sareng Ema (indungna) di lembur singkur . kulawarga ieu ngandeulkeun tanaga kang Hadi sareng kang Ahmad minangka tulang tonggong kulawarga, kusabab tokoh bapa minangka jadi alatan nu biluk kagunung.

Dina hiji peuting,
lembur singkur di serang ku gorombolan batur. Tentara OKD(Organisasi Keamanan Desa), nyangka yén anu nyerang éta lembur téh aya patalina sareng nu jadi tokoh bapa. Jadi waktos gorombolan tarurun ti gunung ka lembur singkur, si budak lalaki nu hayang tepang teu panggih sareng bapana, anu di arep-arep téh saenyana geus lestari.

Kamampuan pengarang maparkeun plot/ galur kawilang sa
é, anu mangrupakeun salah sahiji kakuatan dina buku. Alur nu nampak dina novel nyaéta alur maju, kusabab kitu pembaca moal bingung ngabayangkeun carita dina novel ieu.
Panokohan antara protagonis jeung antagonis teu jelas anu mangrupakeun kelemahan buku ieu, kusabab éta pembaca kudu mikir deui saha tokoh nu jahat sareng tokoh nu bageur. Saperti aya tokoh bapa, OKD( Organisasi Keamanan Desa), jeung anggota kulawarga dina éta carita. Pambawaan konflik teu jelas, teu dijelaskan kunaon aya gorombolan anu tiba-tiba nyerang lembur singkur nu akhirna aya tuduhan ka tokoh bapa anu aya patalina sareng kajadian ngalemahhirengkeun lembur.

Kulantaran kitu, teu ngurangan keunggulan novel ieu dina segi konflik anu dimunculkeun. Sudut pandang nu didugikeun dina novel ieu tiasa ngadukung kasaluruhan carita. Pengarang bertindak jadi salah saurang budak nu hayang tepang sareung nu jadi bapa, Watak kuring tos jelas dina nov
él ieu.
Novél kentel ku amanat, amanat anu tiasa dicandak, nyaéta :
1. Salilana Jalma nyumput pasti bakal kapanggih,
2. Urang kudu bakti ka ka kolot.
3. Kajujuran bakalan ngadatangkeun kabaikan
Amanat éta jelas pisan basa Kang Ahmad sareng Kang Hadi dipiwarang mersihkeun kandang.

Lamun Anjeun maca novel ieu, Anjeun moal bisa eureun di tengah. Novel ieu tiasa nyieun pembaca panasaran nepi kana ahir carita. Latar jeung galur carita tos jelas tiasa nyieun pembaca laput kana eusi carita. Konflik ieu menarik. Novel ieu kudu kuurang baca, kusabab seueur mangpaat anu tiasa urang candak.

0 komentar:

Posting Komentar

Entri Populer