Kamis, 23 Februari 2012

resensi Ananda teli 004

RESENSI NOVEL SUNDA

5525937.jpgNama   : Ananda Teli Rahmanita
Kelas     : XI IPA 6
Judul                     : Buron
Pangarang         : Aam Amilia
Penerbit               : Pustaka Amaldi
Jumlah kaca       : 159
Kaping Terbit     :Juli !983
Ukuran buku     : 11,8x17,8 cm

                

“Enyaan Umi the teu nanaon. Boa dina manah mah bendu, cenah meureun gaduh salaki the mani teu werat mangmeserkeun korsi-korsi acan”. Eta the salah sahiji conto sasanggeman dina novel “Buron”. Novel ieu nyaritakeun hiji pasangan anu ngalakonan ieu hirup di dunya nu loba kateujujuranna. Salakina, Kang Andika boga pamadegan nu disebat sikep idealisme keur hirup di dunya., mung pamajikanana Neng Umi, sok nyeri hate ku kalakuan salakina, tapi teu bisa ngedalkeun lantaran gedena kanyaah manehna ka salaki teh.
                Novel ieu cocok diaos ku rumaja jeung kolot. Sabab loba palsapah hirup anu katorehkeun di ieu novel. Alusna, novel ieu nganggo basa nu sapopoe dianggo ku urang. Ngan, lamun maca ieu novel sok rada lieur sorangan lantaran aya sababaraha kecap nu teu awam.
                Loba pisan nilai kahirupan nu dituliskeun ku pangarang, sabab eta, lamun maca ieu novel, urang kudu ngarti naon nu keur disampekeun ku pangarang the. Lain saukur kalimah ti manah sang pamajikan.
                

0 komentar:

Posting Komentar

Entri Populer