Jumat, 24 Februari 2012

resensi novel sunda "Panganten" (Elsa Rifana)

Jejer Buku : Panganten

Penulis : Deden Abdul Aziz

Padamel : Kiblat

Jumlah kaca : 107 kaca

Tanggal Terbit : Agustus 2003

Novel anu di jieun ku Deden Abdul Aziz magrupakeun novel rumaja. Basa nu di anggo dina novel ieu ngagunakeun basa nu kirang sae, soalna kirang di pikangarti jeung loba basa nu kasarna, tapi lamun terus di baca lalaunan ge bakal ngarti. Sanajan basana kirang sae, tapi eusi sareng maksudna mah sae, nyaritakeun karirupan rumaja dimana kahirupan rumaja nu bebas nu bisa jadi enteung kanggo rumaja kiwari, nu teu kedah di turutan ku rumaja kiwari.

Novel ieu nyaritakeun krisis jiwa anu karandapan ku kaum rumaja. Di caritakeun Rinrin, nyaeta tokoh utama jeung kabogohna nu ngarana Gumilang nu sok di sebat Iyang, ngan Gumilang maot saengges nyebutkeun hayang kawin. Hari hari Rinrin jadi sepi saengges si Iyang maot, jeung ngarasa leungiteun. Terus lanjut jeung si Ben, nyaeta babaturan kontrakanna Iyang, tapi teu lana. Terus dalit jeung suminar anu pada- pada resep ka partenon ngan ukur ngalamun jeung ngaroko. Tapi Suminar alias Lisa Kudrow oge maot saenggeus nyebutkeun hayang kawin. Tapi maotna teh ku lantaran Suminar hamil, terus ngagugurkeun kandunganna da teu aya bapana eta budak teh. Akhirna Rinrin ge da hayang kawin nggan teu apal jeung saha. Ngan kahayangna kawin teu bisa kalaksanakeun.

Jadi novel ieu mangrupi novel nu sae di baca kanggo pelajaran nu teu kedah di tiru, ngga saukur gambaran kahirupan bebas rumaja ayeuna. Maksud dina novel ieu teh ngagaduhan maksad anu sae.

0 komentar:

Posting Komentar

Entri Populer