Jumat, 24 Februari 2012

resensi novel sunda "Kalajengking" (Putri Gustiani)

Resensi Novel Kalajengking

Jejer buku : Kalajengking

Panulis : Anna Mustikaati

Pamedal : Pusaka Dasentra

Citakan : ka-1. Bandung Oktober 1983

Kandel buku : 176 kaca

Aya sawatara carita, anu bangun ngahaja dijieun ku nu ngarangna pikeun ngaganggayong nu maca, ngajak nuturkeun kapanasaran nepi ka pungkas carita. Ieu novel judulna Kalajengking (Anna Mustikaati), ieu novel kaasup kana carita detektif ceuk abdi mah. Sangkan aya hiji tokoh anu bisa nyieun urang panasaran nepi tungtung carita. Nyaeta Citrasena (Sena) anu dituduh sok ngarampog toko emas di kota Bandung sabab manehna mirip pisan jeung Bonny anu keur buron. Tapi ieu carita moal bakal nyieun urang bosen macana. Kusabab aya sababaraha hiji carita anu pikeun teu kuat hayang seuri ku paripolah Jaka jeung Sumi.

Carita na mah, tokoh Jaka teh nyaeta wartawan anu nyieun warta ngenaan garong nu buron ngaran na Bonny make potretna. Teu kungsi lila warta eta di sebarkan, yen jelema anu dina potret teh ngadatangan Jaka. Yen manehna ambek, sangkan di tuduh sok ngarampog padahal manehna mah henteu rumasa sok ngarampog. Ngadenge eta, Jaka ngajelaskeun yen manehna menangkeun potret eta ti Pak Darmawan saenya na Pak darmawan ge eta teh ti Bohim. Bohim teh kawan si Bonny anu katangkeup. Sangkan Bohim yakin pisan Sena teh Bonny, kusabab mirip jeung Bonny. Tah ti dinya, carita geus mulai jadi misteri.Ku sabab Sena anu ngaku lain Bonny teh boga tattoo anu sarua jeung tattoo na Bonny. Nyaeta tattoo Kalajengking di leungeun katuhu na.

Ti dinya, carita mulai jadi nyieun panasaran. Tah, eta alusna novel ieu teh. Carita na nyieun urang jiga detektif. Urang ngilu mikir, naha Sena salaku lalaki anu sopan boga tattoo nu sarua jeung Bonny anu jadi buron. Anu ngalieurkeun teh nyaeta tokoh Jaka, ku sabab manehna sok ngalierkeun prakiraan urang ngenaan Sena nyaeta Bonny teh. Rame na di carita ieu, basa Jaka sok ngagoda Sumi padahal maneh na geus boga kabogoh. Hal eta sok ngajadikeun carita anu nyieun lieur ieu, boga hal anu pikaseurieun.

Carita na make galur maju-mundur, basa anu di pake basa anu bisa dituturkeun ku urang sadayana. Carita ieu boga amanat khususna, keur jelema-jelema anu ngan mikirkeun duit dibatan kaayaan batur nu sejen. Tong mentingkeun napsu bae, sabab eta bisa nyieun batur dina kasusahan.

Novel ieu cocok keur anu resep maca carita anu kawas detektif, cocok keur rumaja jeung kolot. Sakali maca novel ieu, pasti hayang tuluy maca terus. Kusabab sateuacan kapanggih naha Sena boga tattoo sarua jeung Bonny, moal bisa nyieun urang sare. Sakali maca,kapanasaran nepi ka pungkas carita.

0 komentar:

Posting Komentar

Entri Populer